Moj posao

Razlike u plaćama između spolova

Razlike u plaćama između spolova u Hrvatskoj i dalje su vruća tema, a iako su promjene vidljive i idemo prema naprijed, pitanje je kada će plaće biti jednake. Jednaka plaća za jednaki moj posao princip je još iz antičkih vremena. Godine 1957. on je definiran Ugovorom iz Rima, ali i danas razlika između plaća za moj posao po spolovima i dalje postoji.

1. Razlike u prosječnim plaćama

Državni zavod za statistiku je objavio da je prosječna neto plaća žena bila za 565 kuna niža i iznosila je 7.323 kune, dok je ista muškaraca iznosila 7.888 kuna.

Podaci govore da su prosječne neto plaće žena porasle za 7,4 posto, dok su one muškaraca porasle za 7,6 posto što znači da su i dalje prisutne promjene kod dobivanja povišice.

Ako gledamo prosječnu plaću po spolu u tri djelatnosti za moj posao, dolazimo do zaključka da prosjek plaća žena niti u jednoj od tih djelatnosti nije bio viši od 10.000 kuna, a muškarci su, s druge strane, u sve tri djelatnosti ostvarili prosječnu neto plaću od 11.000 kuna.

2. Plaće po sektorima gospodarstva

Najnižu plaću oba spola imala su uslužnim i administrativnim zanimanjima – žene 5.734 kuna, a muškarci 6.121 kunu što ponovno govori da se radi o razlici i da muškarci ostvaruju bolja primanja za moj posao.

Jedina djelatnost u kojoj su žene premašile muškarce po iznosu prosječne neto plaće je građevinarska djelatnost. Žene su u ovom sektoru ostvarila prosjek od 6.653 kune, a muškarci za isto razdoblje onaj od 6.122 kune. Ipak, ove podatke treba uzeti s oprezom, budući da su u graditeljstvu na izgradnji zaposleni većinom muškarci, a u broj zaposlenih u pravnim osobama govori da je u spomenutoj djelatnosti nešto više od 10 posto žena

3. Uzroci razlika u iznosima plaća

Prema istraživanja iz 2015. godine glavni razlozi u plaćama između žena i muškaraca su ti što žene provode više vremena na moj posao za koje nisu plaćene. Tu spadaju vođenje kućanstva i briga o djeci. Isto tako postoje razlike u regijama europe. Na primjer u sjevernom dijelu Europe žene na spomenute poslove utroše 6 do 8 sati tjedno, dok u zemljama poput Hrvatske, Austrije, Slovenije, Grčke, Malte i Cipra ta brojka često prelazi i 15 sati tjedno.

To je glavni razlog zbog kojih žene imaju manje vremena za plaćeni rad i karijeru. Skoro 30 posto žena radi na pola radnog vremena, dok je u istoj situaciji samo 8 posto muškaraca. Kada uračunamo plaćeni i neplaćeni posao dolazimo do saznanja da žene potroše više vremena radeći moj posao nego muškarci.

4. Rješenja za problem

Cilj je da se s godinama razlike u plaćama žena i muškaraca potpuno smanje ili što bi bilo najbolje izjednače. To bi dovelo do veće ravnopravnosti spolova za moj posao.

Tome se priključio i Parlament donoseći rezoluciji o Strategiji Europske Unije za ravnopravnost spolova dana 21.01.2021. godine. Na to se poziva Komisija na doprinos tako što će izraditi novi akcijski plan za smanjenje razlike u plaćama žena i muškaraca tijekom sljedećih pola desetljeća.