Nejednakost na tržištu rada

Nejednakost na tržištu rada

Unatoč mnogim pozitivnim promjenama nejednakost na tržištu rada za moj posao u korist muškaraca je i dalje zastupljena u Hrvatskoj, ali i u drugim članicama Europske Unije. Istraživanja provedena preko Europske komisije pokazuju da je 2021. godine 67.7% žena bilo zaposleno nasuprot 78.5% muškaraca. Ova razlika se postupno smanjuje tijekom vremena, ali još uvijek je značajna i pokazuje da je potrebno još raditi na popravljanju položaja žena oko moj posao. Uz ovo treba uzeti u obzir da žene i dalje obavljaju većinu kućanskih poslova.

Između muškaraca i žena postoji raskorak u razini stupnja obrazovanja. Žene čine veći udio diplomiranih u europskih sveučilištima, ali se susreću s raznim obvezama kao što su započinjanje majčinstva te obiteljske i kućanske obveze što ih limitira u odabiru poslova i karijeri općenito. Ovi razlozi isto uzroku da žene često rade nepunim radnim vremenom kako bi izbalansirale sve obveze i moj posao.

Neki od načina za sprječavanje nejednakosti na tržištu rada za moj posao su povećanje udjela žena na tržištu rada pošto su trenutno manje zastupljene. Isto tako poznato je da žene manje zarađuju  u prosjeku nego muškarci ako gledamo metriku vremena rada po satu za moj posao. To se događa zato što imaju prekide u karijeri radi ostvarenja majčinstva, brige o članovima obitelji i slično.

Nisu samo žene u negativnom položaju u određenim kategorijama, na primjer jedan način za ostvarivanje ravnopravnijeg tržišta rada je uključivanje  muškaraca u porodiljni dopust te ravnopravnija briga o djeci. Podaci govore da se muškarci žele uključiti u ravnopravniji angažman odgajanja djece, a ne se samo fokusirati na moj posao.