moj posao

Kako napredovati u IT industriji kao žena

U IT industriji žene se i dalje susreću s brojnim predrasudama i neravnopravnostima u odnosu na muške kolege. Muškarci i dalje zauzimaju vodeća mjesta u velikom dijelu sektora. Žene koje se zapošljavaju u IT sektoru mogu poslužiti kao inspiracija i primjer ostalim ženama koje isto žele raditi u ovom području.

Kada se Hrvatska usporedi sa zemljama članicama EU možemo vidjeti da ne postoje velike razlike u udjelu žena u IT branši koji iznosi oko 15 posto. Ovi savjeti će pomoći ženama u IT industriji za moj posao bez obzira na njihovu lokaciju jer su problemi više manje iste naravi.

U nastavku donosimo načine kako uspjeti u IT industriji kao žena nakon što ste dobili moj posao.

1. Nemojte skrivati vlastiti karakter

Mnoge žene u IT sektoru pokušavaju biti što sličnije svojim muškim kolegama, no to je greška. Stavite naglasak na vaš vlastiti karakter i sposobnosti i tako će oni doći još više do izražaja u moj posao. Imitiranje muških kolega će vas samo usporavati i frustrirati što nije put do uspjeha.

2. Imajte sigurnosti u svoje vještine

Susresti ćete se sa situacijama gdje će neki ljudi pokušati vas uvjeriti da zbog toga što ste žena ne obavljate dovoljno dobro moj posao kao muškarci. U takvim situacijama nemojte se pretjerano obraćati na takve opaske već budite sigurni u svoje znanje i vještine i idite naprijed.

3. Pratite vlastita postignuća

Nekada možda zaboravimo na naša prošla postignuća te samim time i na našu vrijednost. Odličan način za suprotstaviti se tome je zapisivati vlastita postignuća koja ste ostvarili u moj posao. Možete ih držati privatnim ili podijeliti na blogu ili društvenim mrežama. Na taj način dobra je vjerojatnost da će vaši nadređeni još više biti svjesni vaše vrijednosti.

4. Nemojte isključiti mogućnost odustajanja

Nekada moj posao negativno utječe na mentalno i fizičko zdravlje te nas više ne ispunjava. U tom slučaju treba vidjeti je li se radi samo o trenutnom poslu ili čak o tome da se nismo pronašli u određenoj industriji. Ako smo dobro razmislili o vlastitoj situaciji i zaključili da ne želimo ostati u određenoj industriji vrijeme je da se da otkaz i nastavi dalje u nekom drugom smjeru.