moj posao

Kako unaprijediti komunikacijske vještine na poslu

Ako ste vi jedna od osoba koje žele unaprijediti karijeru, prestanite razmišljati samo o tehničkoj edukaciji, seminaru i radionici te se orijentirajte ulaganje u komunikacijske vještine kao jedan od glavnih faktora koji će vam pomoći da napredujete u moj posao.

1. Postanite bolji slušač

Većina podcjenjuje ulogu neverbalne komunikacije, odnosno jezika tijela. Prema istraživanjima govor tijela odgovoran je za 57% načina na koji slušatelji percipiraju osobu s kojom razgovaraju. Spomenuti rezultati su vrijedni ozbiljnog spomena te shvatite ih kao upozorenje za što hitnije unaprjeđenje komunikacijskih vještina za moj posao.

A osim govora tijela, aktivno slušanje igra veliku ulogu u tome koliko smo dobro usredotočeni na ono što osoba govori, koliko dobro razumijemo i internaliziramo što osoba govori. U ovom slučaju važno se osim na same riječi, orijentirati i na ton osobe koja govori i ono što ga čini strastvenim u vezi s moj posao.

2. Postanite bolji prezenter

Važno je znati svoje komunikacijske vještine prilagoditi osobama, kako malim tako i velikim grupama. Kako biste to učinili važno je usredotočiti se na vježbanje komunikacijskih vještina – naučite sve o tematici koju ćete prezentirati tepripremite sve potrebno za event i eliminirajte sve ono što bi odvlačilo slušatelje od vašeg govora za moj posao.

Jedna od najboljih stvari koje možete učiniti prilikom prezentacije za moj posao je da se odmah nakon predstavljanja usredotočite na priču i vodite vašu publiku sa sobom. Istraživanja pokazuju da će ljudi prije zapamtiti kratku priču nego beskonačna nabrajanja na powerpointu. Ono što je ključno jest da ih učinite aktivnim sudionicima – to će vam pomoći da osvojite publiku i privučete je svojim namjerama.

3. Pišite bolje mailove

Iako se telefoni više ne koriste kao nekad za moj posao, a istraživanja govore da je danas sve više onih koji preferiraju poruke od poziva, i dalje je važno znati dobro komunicirati putem telefona. Bez obzira na to što su ih poruke pogurale u drugi plan, telefonski razgovori i dalje su ključni dio poslovne komunikacije.

A budući da osoba s druge strane telefona ne može vidjeti vaš izraz lica niti pročitati emoji, važno je obratiti posebnu pozornost na ton glasa kako bi se pokupilo ukazatelje neverbalne komunikacije. Bilo da razgovarate s klijentom, potencijalnim kupcem ili kolegom, trebali biste pokazati poštovanje i ljubaznost prilikom komuniciranja putem telefona.

4. Budite timski igrač

Izvori navode da je elektronička pošta danas najčešće korišteni alat za poslovnu komunikaciju na moj posao. Tome u prilog idu i podaci koji govore da zaposlenici u prosjeku troše više od šest sati šaljući i primajući e-mail poruke.

Temeljem toga, jasno je da loše napisane, nejasne, neučinkovite i nekvalitetne poruke smanjuju učinkovitost i kvalitetu obavljenog posla i mogu ostaviti loš dojam na primatelja.