moj posao

Odgovor na pitanje o vašem najvećem postignuću

Poslodavci na intervjuu za moj posao imaju naviku postavljati pitanje: “Koje je vaše najveće postignuće” i očekuju stvaran primjer ili priču o vašem postignuću. Stoga, morate biti spremni izložiti priču o najvećem uspjehu u vašoj karijeri s pripremljenim primjerom oko konkretan moj posao. U nastavku ćemo vam pojasniti kako bi neki odgovori mogli izgledati.

ODABERITE NEDAVAN PRIMJER KOJI JE RELEVANTAN ZA NOVU POZICIJU

Dobra je ideja da vaš primjer nije star npr desetljeće ili više te da se radi o novijem moj posao. To znači da veliki broj godina niste imali uspjeh koji je dobar primjer za navesti u vezi ovog pitanja.

Ispravno je navesti primjer koji je usmjerio vašu karijeru, tj imao značajan utjecaj na nju. Budite dovoljno precizni i navedite konkretne rezultate za moj posao. U slučaju da ste nedavno završili obrazovanje možete navesti izazove koje ste prevazišli te kako vam je to pomoglo doći do posla.

ODGOVOR AKO NEMATE RADNOG ISKUSTVA

„Moj najveći uspjeh do sada je završetak diplomskog studija s prosjekom ocjena odličan. To sam uspjela postići dok sam u isto vrijeme radila puno radno vrijeme.

Cijeli poduhvat je zahtjevao izvrsno upravljanje vremenom i dobre radne navike kao i određivanje prioriteta. Sigurna sam da će mi stečene vještine i znanja jako dobro koristiti da se dobro uklopim i napredujem u moj posao u vašoj tvrtci.“

ODGOVOR AKO IMATE DOSADAŠNJEG RADNOG ISKUSTVA

„Na prošloj radnoj poziciji uspio sam preokrenuti negativne poslovne rezultate provođenjem marketinškog plana kojega sam sam osmislio. Imao sam slobodne ruke u definiranju smjernica što znači da je bio veliki prostor za greške, ali i značajna mogućnost popravljanja situacije. Dva kvartala nakon implementacije mog marketinškog plana tvrtka je opet krenula poslovati pozitivno te sam dobio promaknuće za moj posao i pohvale kolega u firmi.“