moj posao

Odgovori na pitanja o konfliktima na poslu na intervjuima

Dobar životopis je važan za dobivanje moj posao, ali postoje i ostale stavke na kojima morate zadovoljiti kako biste pokazali potencijalnog poslodavcu da ste upravo vi dobar izbor. Jedno od čestih pitanja koja će vam potencijalni poslodavci postavljati je pitanje o konfliktima na poslu.

Ispod ćemo vam donijeti neke savjete o tome kako najbolje odgovoriti na ovaj tip pitanja.

Na koji način se nosite s konfliktima?

Dobar odgovor na ovo pitanje uključuje prenošenje informacije osobi koja je postavila pitanje da imate dobro razvijene vještine slušanja te da možete saslušati drukčije perspektive i mišljenja bez uzrujavanja oko moj posao.

Mogući primjer odgovora:

„Tijekom konflikata uvijek se pokušavam prilagoditi osobi s kojom komuniciram te trenutnoj situaciji. Pokušavam razumjeti stajalište druge strane te ih uvijek saslušam do kraja bez prekidanja i konflikta. Nakon toga identificiram točke neslaganja te ih pokušavam razriješiti mirnim tonom.“

Navedite prošli sukob i rješenje koje ste primijenili?

Ovaj tip pitanja je namijenjen kako bi poslodavcu dao pobližu sliku vaše osobnosti. Ne radi se vašem općenitom mišljenju kako se postaviti u konfliktu već kako ste postupili u konkretnom konfliktu što govori poslodavcu kako ćete se ponašati u budućnosti na moj posao.

Primjer odgovora:

„Kada sam bila dio tima gdje su dvoje kolega kasnili sa svojim dijelom moj posao odlučila sam im na to ukazati. Oni su se ponijeli obrambeno rekavši da rade na drugim zadacima koji ih usporavaju. Obratila sam se osobi zaduženoj za njihove zadatke te su oni nakon toga dobili manje opterećenje što je rezultiralo time da je sve završeno na vrijeme“.

Kako ste riješili prošli sukob sa šefom?

Kod odgovaranja na ovakvu vrstu pitanja potrebno je ne govoriti negativno o bivšem poslodavcu te pokazati da općenito poštujete autoritet na moj posao i dobro slijedite upute.

Primjer odgovora:

„Na mojoj prošloj radnoj poziciji su postojali problemi s određenim dijelom menadžerstva što je negativno utjecalo na radne rezultate. Odlučio sam dogovoriti sastanak s dotičnom osobom te smo na sastanku utvrdili da ta osoba nije ispravno postupila zbog privatnih problema što je rezultiralo poboljšanom situacijom oko moj posao od tog dana“.