moj posao

Obavljanje privatnih poslova za svog nadređenog

Ukoliko ste u situaciji u kojoj morate obavljati privatne poslove za svog nadređenog, što zapravo nije moj posao, važno je da takav odnos bude jasno definiran i da obje strane budu zadovoljne ugovorenim uvjetima. Također, važno je da takav moj posao ne utječu na vaš rad u kompaniji i ne dovodi do konflikta između posla i privatnih obaveza. Ukoliko postoje bilo kakva nesporazuma ili problema, riješite ih u dogovoru s nadređenim i prema pravilima kompanije.

Postavite granice

Postavljanje granica u takvoj situaciji je vrlo važno. To uključuje definiranje vremenskog okvira u kojem ćete obavljati takav privatni moj posao, kao i definiranje vašeg maksimalnog angažmana i zaduženja. Ukoliko se osjećate preopterećeno ili nezadovoljni obavljanjem takvih poslova, jasno i otvoreno komunicirajte sa svojim nadređenim i dogovorite promjene. Također, ne zaboravite da imate pravo odbijati obavljanje bilo kojeg posla koji se ne uklapa u vaše ugovorene obaveze ili koji ugrožava vaše zdravlje i dobrobit. Ukoliko se nadređeni ne pridržava dogovorenih uvjeta ili ako postoji bilo kakva nezadovoljstva, riješite ih u dogovoru i poštujući pravila kompanije.

Ako jednostavno pristanete na obavljanje privatnih poslova za svog nadređenog, važno je da takav dogovor bude jasno definiran i da obje strane budu zadovoljne ugovorenim uvjetima. Preporučljivo je da se takav dogovor zapiše i da obuhvaća sve detalje, uključujući vrijeme i način obavljanja poslova, zaduženja i naknadu za moj posao. Ukoliko se osjećate preopterećeno ili nezadovoljni obavljanjem takvih poslova, jasno i otvoreno komunicirajte sa svojim nadređenim i dogovorite promjene. .

Ako ne želite obavljati privatni moj posao za svog nadređenog, to je vaše apsolutno pravo. Preporučljivo je razgovarati sa svojim nadređenim o razlozima zašto ne želite obavljati te poslove i tražiti alternative koje odgovaraju obje strane. Ukoliko to nije moguće, poštovanje zakona i korporativne politike trebalo bi biti prioritet.

Uvijek se možete ograditi, a evo i kako:

  1. Zakonske obaveze: Prethodno istražite zakonske obaveze koje se odnose na vašu poziciju i oblast u kojoj radite. Ako obavljanje privatnih poslova za nadređenog značajno utječe na vaš radni učinak ili krši zakon, to bi moglo biti dobar razlog za odbijanje.
  2. Kultura tvrtke: Razmislite o kulturi tvrtke u kojoj radite. Ako je uobičajeno da se zaposlenici obave privatnim poslovima za nadređene, može biti teže odbijati takve zahtjeve.
  3. Profesionalnost: Održavajte profesionalne standarde i ne dopustite da privatni poslovi utječu na vaš radni učinak ili reputaciju. Ukoliko ste u nekoj dilemma, pokušajte pronaći ravnotežu između poslovnih i privatnih obaveza.
  4. Komunikacija: Otvorena i iskrena komunikacija sa svojim nadređenim može pomoći riješiti problem. Ukoliko ne želite obavljati neki moj posao, objasnite razloge i tražite alternativno rješenje.

Ukratko, ključ je komunikacija i poštivanje zakona i korporativne politike, kako bi se osiguralo da su sva rješenja u skladu s interesima svih strana.