moj posao

Primanje e-mail poruka nakon radnog vremena, da ili ne?

Primanje poslovnih e-poruka nakon radnog vremena može biti potrebno ili zahtijevano u nekim slučajevima, ali takođe može dovesti do stresa i utjecati na kvalitetu života. Stoga je važno uspostaviti jasne granice i pravila kako bi se ravnoteža između posla i osobnog života održala. To je stvar diskrecije i kulture kompanije. Neki poslodavci smatraju da je prihvatljivo i potrebno primati poslovne e-poruke vezano za moj posao nakon radnog vremena, dok drugi žele da se vrijeme posvećeno porodici i odmoru što više cijeni. Ukoliko nema specifičnih pravila ili ugovora, najbolje bi bilo razgovarati sa šefom i dogovoriti se o očekivanjima.

Ukoliko se odlučite za primanje poslovnih e-poruka nakon radnog vremena, važno je uspostaviti jasne granice i pravila. To uključuje:

  1. Definiranje vremenskog okvira za moj posao: Dogovorite se sa šefom kada ste dostupni za primanje e-poruka i kada niste.
  2. Ograničavanje vremena za odgovor: Ne očekujte od sebe da odgovorite na sve e-poruke u trenutku kada ih dobijete, nakon radnog vremena.
  3. Prioritizacija: Razmislite o tome koje e-poruke su hitne za moj posao i zahtijevaju odmah odgovor, a koje možete odgovoriti sledećeg radnog dana.
  4. Povećavanje produktivnosti: Ukoliko radite nakon radnog vremena, radite što efikasnije i brže kako biste što prije završili moj posao.

Je li odgovaranje na e-mailove nakon radnog vremena prekovremeni rad?

Odgovaranje na e-mailove nakon radnog vremena može biti prekovremeni rad ukoliko prelazi određenu količinu vremena i ukoliko nije dogovoreno ili plaćeno kao takvo. Ukoliko moj posao zahtijeva da budete dostupni nakon radnog vremena, to bi trebalo biti dogovoreno sa šefom i plaćeno kao prekovremeni rad. Ukoliko nije dogovoreno, odgovaranje na e-mailove nakon radnog vremena se ne bi smjelo smatrati prekovremenim radom. Ukoliko imate bilo kakvih sumnji, važno je razgovarati sa šefom ili sa stručnjakom za ljudske resurse u kompaniji.

Ukoliko vaš poslodavac zahtijeva od vas da odgovarate na e-maile nakon završetka radnog vremena, a da to nije dogovoreno u ugovoru o radu ili ako se taj dodatni rad smatra prekomjernim u skladu sa zakonima, onda se to može smatrati prekovremenim radom.

Stoga, ukoliko postoji sumnja, trebalo bi se konzultirati sa zakonom i pravilima vašeg poslodavca kako bi se utvrdilo je li odgovaranje na e-maile vezane za moj posao nakon radnog vremena prekovremeni rad. Ako se utvrdi da jest, onda bi se za taj rad trebali isplaćivati dodatne naknade, kao što su povećane plaće ili dodatni odmor.