moj posao

Kako bolje raditi u timu?

U nastavku donosimo neke od najboljih strategija kako poboljšati rad u timu u kontekstu moj posao, bez da upadate u konflikte. Možda nećete morati primijeniti sve, ali važno je da znate da ste sve nabrojano uzeli u obzir.

1. Izgradite dobre odnose unutar tima

Vjerojatno ste naišli na različite vrste radionica i vježbi od kojih vam se ništa od navedenog nije činilo obećavajuće. I s pravom. Naime, različite vrste radionica, seminara, vježbi pa i neizostavnog team buildinga danas se više ne smatraju pravim rješenjem za izgradnju kvalitetnog tima koji je neophodan za moj posao.

2. Odmah odredite uloge

Timski rad mogao bi biti prilično izazovan u trenucima kada svaka osoba u timu nije sigurna u ulogu koja joj je dodijeljena. Nejasnoće bi mogle dovesti do zamjerki, nesuglasica, svađa pa čak i do slabije učinkovitosti.

Važno je jako odrediti uloge svake osobe u timu odmah otpočetka. Pobrinite se da je informacija dostupna svima i da svatko u bilo kojem trenutku može postaviti pitanja vezana uz moj posao.

3. Imajte dvosmjernu komunikaciju

Timski rad funkcionira jedino u slučaju kada svi članovi tima mogu otvoreno pričati, dijeliti ideje, zamisli, prijedloge i iznositi svoja mišljenja – bez da se bilo tko uvrijedi i smatra to napadom na sebe i moj posao. Dakle, cilj mora biti dvosmjerna komunikacija, a ne ona usmjerena prema članovima tima.

4. Jasno postavite ciljeve

Svakom članu tima treba biti jasno koji su dugoročni ciljevi timskih projekata. Time ćete osigurati da u svakom trenutku svako iz tima ima svoje definirane ciljeve i da svi kreću u istom smjeru. Ako ciljevi nisu jasno postavljeni, učinkovitost cijelog za moj posao će patiti. Morate biti sigurni da svi članovi tima znaju što rade i da u svakom trenutku jedni druge o tome informiraju.

5. Odmah riješite sporove

Neke tvrtke rješavaju sporove tako da ih odgađaju unedogled. To ne funkcionira uvijek. Budući da sukobi često mogu eskalirati i dovesti do ozbiljnih problema te u konačnici i omesti projekte i moj posao, potrebno ih je što prije riješiti. Uvijek budite sigurni da su unutar tima dobri međuljudski odnosi, a po potrebi pomozite u rješavanju problema među timskim kolegama.